Fordonspark

Vi har en modern och flexibel fordonspark som täcker in de flesta Transportuppdrag inom och utom landets gränser. Vi har trailerekipage och bil och släp kombinationer som är avpassade för idag rådande längdbestämmelser.

Vi är lyhörda för våra uppdragsgivares önskemål och satsar målmedvetet på nya fordon för säkerhet och miljö. Vi har fordon som är utrustade med Moffet påhängstruckar så att vi kan hålla en hög servicegrad och kan hantera godset enligt kundens anvisningar, detta gör att transportskador minskas och att leveranstider kan hållas. Vi har genom detta genererat nya transportuppdrag hos kunder som har ett transportkänsligt gods som tidigare varit utsatt för hög skadefrekvens. Våra fordon är utrustade med ställningar för transport av långt och ömtåligt gods i flera nivåer för att komma till rätta med tryck och klämskador. Vi har även kranbil som är behjälplig med lyft och transporter. Vi har också mindre fordon och kan med dessa utföra snabba transporter.

I fordonsparken finns för närvarande:

  • 5 Bil & Släp
  • 13 Dragbilar
  • 1 Kranbil
  • 2 Budbilar
  • samt chassin, släp & dollys

Du kan se bilder på våra fordon i dropdown-menyn “Fordonspark” uppe i navigationen.