Detta står vi för

På Hellbergs Åkeri anser vi att personalen är vår viktigaste tillgång.
Vi ser tydliga samband mellan ett bra utfört arbete och glada friska anställda.

Vi tillhandahåller:

 • Ryggbälten som skyddar ryggen vid tunga lyft
 • Skyddsskor med stålhätta som skyddar fötterna
 • En ryggbänk, som används hos många sjukgymnaster, där man kan sträcka ut ryggen
 • Sjukgymnast
 • Massös
 • Ordentliga arbetskläder efter årstid, även regnkläder
 • Varselkläder
 • Handsfree till mobiltelefon
 • Ljudböcker till utlåning som chaufförernakan lyssna på i lastbilen
 • Kaffeautomat med både kaffe och choklad
 • Lightbarautomat med blåbär-, svartvinbär- och apelsinsoppa
 • Renat och mineralberikat vatten
 • C-vitaminer och kosttillskott

Säkerhet

Vi jobbar målmedvetet inom företaget för säkerhet detta sker på många sätt vi redovisar här för några.

 • Vi utbildar och informerar personalen avseende lagar och förordningar vad gäller farligt gods.
 • Våra fordon får regelbunden service och uppfyller alla krav som lagar och förordningar kräver.
 • Vi utbildar vår personal i säkerhet på olika sätt exempelvis lastsäkring och kurser vad gäller halka och körteknik.
 • Vi strävar efter att investera i ny teknik vad gäller säkerhet.

Policys

Trafiksäkerhetspolicy

 • Vår ambition på Hellbergs Åkeri Göteborg AB är att varje anställd, som yrkesmän, ska vara föredömen i trafiken.
 • Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:
 • Alltid använder säkerhetsbälte
 • Håller avstånd till framförvarande
 • Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • Respekterar och följer kör- och vilotidsreglerna
 • Respekterar gällande viktbestämmelser
 • Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
 • Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner
 • Undviker att köra då vi är trötta
 • Håller fordonet i trafiksäkert skick
 • Strävar efter att inte anta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd

Alkohol- och drogpolicy

 • Hellbergs Åkeri Göteborg AB:s alkohol- och drogpolicy går ut på att i alla lägen motarbeta alla slags droger under arbetstid.
 • Alkohol eller droger får inte nyttjas under arbetstid.
 • Missbruk tolereras ej utan måste åtgärdas omedelbart, arbetsledningen ansvarar för att så sker.
 • Vid misstanke om missbruk, kallas personen ifråga till samtal där det diskuteras handlingsplan och rehabilitering för att kunna återgå till arbetet.
 • Alkohol ska användas med eftertanke i samband med representation och fester med koppling till arbetet.

Miljöpolicy

 • Vi har ett starkt miljöengagemang och tar ansvar för miljön på ett kostnadsmedvetet sätt.
 • Vi bedriver åkeriverksamhet så att belastningen på miljön blir så begränsad som möjligt.
 • Verksamheten är inriktad på att utnyttja resurser, råvaror och energi så att föroreningar, buller och avfall minimeras.
 • Vid inköp eftersträvar vi produkter med lägsta miljöpåverkan.
 • Vi investerar kontinuerligt i nya fordon och utrustning för avgasrening.
 • Vi planerar våra transporter med modern utrustning för att minimera körsträckor.
 • Vid varje transport eftersträvar vi ett optimalt kapacitetsutnyttjande.
 • Vi källsorterar och avskaffar användande av engångsmaterial.
 • Vi och vår personal skall vara väl medvetna omvår roll i det totala miljöarbetet.
 • Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.

Gå längst upp